Vastuvoolu aurustuskondensaator - SPL-N seeria

  • Kütuseaurukondensaator – vastuvool

    Kütuseaurukondensaator – vastuvool

    AURUSKONDENSER

    Täiustatud ammoniaagi jahutuskondensatsioonitehnoloogia aitab säästa energia- ja veetarbimist rohkem kui 30%.Aurustusjahutus tähendab sedaMADALAD KONDENSATSIOONI TEMPERATUURIDon võimalik saada.Külmutusagensist eraldatakse tundlik ja varjatud soojus spiraali kohal oleva pihustusvee ja indutseeritud õhu abil.